Pastor Leszek Mocha - KZ Zbór Oaza Miłości - Jastrzębie Zdrój

Pastor Leszek Mocha

Pastorzy i Starsi zboru » Pastor Leszek Mocha

Jestem pastorem zboru „Oaza Miłości” w Jastrzębiu Zdroju oraz zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego i Członkiem Prezydium Naczelnej Rady Kościoła. W latach 2004-2008 byłem Prezbiterem Okręgu Południowego Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nawróciłem się w 1982 roku. Służbę pastorską pełnię od 1987 roku. Spotkanie z Jezusem zmieniło moje życie. Z człowieka zagubionego, nieszczęśliwego oraz związanego nałogami (nikotyną, alkoholem) Bóg stworzył nowego człowieka i powołał mnie do swych zaszczytnych celów.

Ukończyłem Międzynarodowy Instytut  Biblijny (I.B.T.I.) w Burgess Hill w Wielkiej Brytanii, gdzie przez dwa lata ucząc się, otrzymałem przygotowanie praktyczne oraz teologiczne do służby pastorskiej. Wraz z żoną, która jest odpowiedzialna za służbę uwielbienia, mieszkamy i służymy zborowi w Jastrzębiu Zdroju. Mamy dwie córki Kamilę i Oliwię.

Moją pasją jest ewangelizacja, oraz nauczanie na temat Ducha Świętego, zwycięskiego życia jak również przygotowywanie nowych sług Pańskich.

Leszek i Małgorzata Mocha