05.09.2008 1 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 05.09.2008 1 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
12.09.2008 2 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 12.09.2008 2 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
19.09.2008 3 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 19.09.2008 3 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
26.09.2008 4 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 26.09.2008 4 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
17.10.2008 5 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 17.10.2008 5 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
24.10.2008 6 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 24.10.2008 6 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
31.10.2008 7 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 31.10.2008 7 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
07.11.2008 8 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 07.11.2008 8 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
14.11.2008 9 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 14.11.2008 9 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
21.11.2008 10 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 21.11.2008 10 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
05.12.2008 11 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 05.12.2008 11 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
19.12.2008 12 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 19.12.2008 12 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
09.01.2009 13 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 09.01.2009 13 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
30.01.2009 14 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 30.01.2009 14 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
20.02.2009 15 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 20.02.2009 15 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
27.02.2009 15a Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 27.02.2009 15a Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha
06.03.2009 16 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha 06.03.2009 16 Pierwszy list św. Pawła do Koryntian L.Mocha