Potrzebujemy świeżego objawienia Boga, które sprawi, że On na nowo zajmie właściwe sobie miejsce. Wszechmocny oznacza, że wszystko jest dla Niego możliwe!

Ja jestem Alfa i Omega mówi Pan Bóg. Ja jestem Tym, Który jest, Który był i Który przyjdzie.
Ja jestem wszechmocnym.
Obj. Św. Jana 1: 8, Biblia Warszawsko–Praska.

Bóg nie jest  ani antykiem ani nie przeszedł na emeryturę. On jest wiecznie tym samym: ”Jam jest”. Jeśli o Niego chodzi, to nic się nie zmieniło. Możesz w Niego wątpić, ale nie możesz  Go usunąć ze stanowiska. Bez względu na to, co sobie myślisz czy uważasz, On jest zawsze na tej samej pozycji.

W 1Ks. Mojżeszowej 1: 1 Biblia deklaruje, że „na początku Bóg…”, a potem w ostatniej księdze, Objawieniu Jana1: 8 możemy świętować odwieczne istnienie Boga, gdy ogłasza: „Ja jestem Alfa i Omega mówi Pan Bóg. Ja jestem Tym, Który jest,Który był i Który przyjdzie. Ja jestem wszechmocnym. „

On jest Bogiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jezus podkreśla ten fakt bardzo wyraźnie, gdy w Ewangelii Jana 8: 58 mówi: „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nim jeszcze pojawił się Abraham, Ja już byłem”. Tł. Warszawsko-Praskie.

Ten wielki Jam Jest nigdy nie ulega wpływowi czasu czy przestrzeni i nigdy też ani na moment nie utracił swojej suwerenności. On jest Bogiem, któremu możesz zaufać.

  • Nigdy nie istniał problem, którego On nie mógłby rozwiązać.
  • Nigdy nie istniał grzech, którego On, jeśli został wyznany, nie mógłby wybaczyć.
  • Nigdy nie istniała choroba, której On nie mógłby uzdrowić.
  • Nie istnieje zniewolenie, z którego On nie mógłby uwolnić.
  • Nigdy nie istniała taka potrzeba materialna, której On nie byłby w stanie zaspokoić.
  • Nie było takiego syna marnotrawnego, którego On nie byłby w stanie sprowadzić z powrotem do domu.
  • Nie było takiej złamanej relacji międzyludzkiej, której On nie mógłby uzdrowić.

On jest Wszechmogącym, Samowystarczalnym, iKochającym Bogiem, który nigdy nie ulega kryzysom. Jest tak współczesny jak dzień jutrzejszy i tak bliski jak tchnienie w twoich nozdrzach, w tej właśnie chwili.

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.