Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć. 🙂

Jeśli wszystko idzie po naszej myśli, cierpliwość przychodzi nam łatwo. Prawdziwy sprawdzian naszej cierpliwości przechodzimy wtedy, gdy nasze prawa zostają w jakiś sposób naruszone – gdy ktoś wetnie się nam w korku ulicznym; gdy ktoś potraktuje nas niesprawiedliwie; gdy nasz kolega z pracy znowu wystawi naszą wiarę na próbę. Niektórzy ludzie uważają, że mają prawo wybuchnąć gdy doświadczają jakiś przeciwności. Niecierpliwość wydaje się świętym gniewem.

Biblia jednak pochwala cierpliwość jako owoc Ducha świętego

GALACJAN 5.22-25

(22) Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność,
(23) łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się [żadne] Prawo.

Cierpliwość to -zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych.

Cierpliwość to także – zdolność spokojnego wyczekiwania na coś lub dążenia do czegoś.

Cytat nieznanego autora… Boże, daj mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego. Cierpliwości nie zdobywa się w jedną noc. Moc Boża i jego dobroć są niezbędne w osiąganiu cierpliwości. Mimo, iż większość ludzi traktuje cierpliwość jako pasywne czekanie lub tolerancję, większość greckich słów tłumaczonych jako „cierpliwość” w Nowym Testamencie związanych jest z czymś aktywnym. Rozważ np. fragment:

Hebrajczyków12.1: „Przeto i my,mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami.”

Czy ktoś uczestniczy w wyścigu pasywnie czekając na lekkie szturchnięcia na zachętę lub łagodnie tolerując oszukujących? Absolutnie nie! Wyraz„cierpliwość” w tym wersecie oznacza „wytrwałość.” Chrześcijanin uczestniczy w biegu doświadczając różnych trudności. W Biblii cierpliwość jest docieraniem do celu, wytrzymując przeciwności, oczekując na wypełnienie się obietnicy.

A więc: Cierpliwość, to nie jest wcale bierne trwanie w bezczynności, ale robienie tego, co możesz, najlepiej jak potrafisz i oczekiwanie na przychylność i błogosławieństwo ze strony Boga. Musisz ufać, że On się nie spóźni i liczyć na to, że On dokona tego, co znajduje się poza zasięgiem twoich możliwości. Zastanów się nad znaczeniem słów Edmunda Burke, który powiedział: ”Przez naszą cierpliwość osiągniemy więcej niż przez naszą przebojowość-siłę”.

Józef – czekał 13 lat , Abraham czekał 25 lat Mojżesz czekał 40 lat , JEZUS czekał 30 lat.
Na pocieszenie – jeśli Bóg każe czekać cierpliwie to czekam w doborowym towarzystwie z NIM…

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.