POST I MODLITWA NA POCZĄTEK ROKU 2016

Jak najlepiej rozpocząć Nowy Rok 2016? Odpowiedź jest oczywista! Chrześcijanin, aby wyprosić u Boga łaskę i błogosławieństwo, powinien się przed Nim ukorzyć w poście i modlitwie.

Takie właśnie pragnienie rozpala moją duszę. Chciałbym zaprosić wszystkich chrześcijan, abyśmy wspólnie rozpoczęli ten rok tygodniem modlitwy i postu. Ze względu na układ świąt najlepiej będzie zrobić to w dniach 11-17 stycznia 2016. Nasza jedność, pokorne serca, szukanie Boga i żarliwa modlitwa niech będą fundamentem naszych poczynań. Zanim cokolwiek zrobimy, upewnijmy się, że Bóg będzie nas błogosławił.

Szczegóły organizacyjne dotyczące postu i spotkań modlitewnych zostawiam pastorom. Oni, znając lokalne uwarunkowania, najlepiej to zaplanują. Ja sam poprzestanę na prośbie o odpowiednią organizację oraz na podaniu tematów modlitwy.

  1. Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.
  2. Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.
  3. Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca mu służyło.
  4. Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.
  5. Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Niech nasze miasta i wsie będą błogosławione, a my prośmy o władze i każdą dziedzinę życia lokalnej społeczności.
  6. Sobota 16 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe przebudzenie.
  7. Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.

 

Joela 1,15-17

Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie

Niech błogosławi nas wszystkich łaskawy Bóg

bp Marek Kamiński

 

Program TYGODNIA POSTU I MODLITWY w “OAZA” KZ:

11.01 (poniedziałek) godz. 18:00

12.01 (wtorek) godz. 18:00

13.01 (środa) godz. 18:00

14.01 (czwartek) godz. 18:00

15.01 (piątek) godz.18:00

Modlitwa powoduje, że skupiamy naszą uwagę na Tym, który zaopatruje, a nie na naszych problemach. Uzmysławia nam, że On jest większy niż wszelkie nasze troski i kłopoty. Dzięki modlitwie możemy zmierzyć się z wszelkimi wyzwaniami, uwierzyć, że z Bogiem wszystko jest możliwe i eliminować negatywne myśli.

Jezus powiedział: „Dlatego mówię wam: Wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie i stanie się wam tak.” Ew. Marka 11:24

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.