Nazwa „Kościół Zielonoświątkowy” ściśle wiąże się z przeżyciem Chrztu w Duchu Świętym, którego pierwsi chrześcijanie doświadczyli w Dniu Zielonych Świąt. Właśnie tego dnia wypełniła się w ich życiu obietnica, którą otrzymali od Pana Jezusa:  „I weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami…aż po krańce ziemi” ( Dzieje Ap. 1,8).

Wierzymy, że ta obietnica jest nadal aktualna i że w obecnych czasach również możemy doznawać napełnienia mocą Ducha Świętego, która jest nam potrzebna do wykonania polecenia Pana Jezusa – „Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Ew. Marka 16,16).

W każdej dziedzinie naszego życia mogliśmy i możemy doświadczać Jego wielkiej mocy. Poprzez cuda, uzdrowienie chorych, wyzwalanie z nałogów, napełnienie przez Ducha Świętego radością i pokojem, jakiego świat dać nie może – Jezus Chrystus okazuje swoją wielką miłość i zainteresowanie, którym darzy każdego człowieka. Ponad to wszystko ofiarowuje każdemu zbawienie i życie wieczne za darmo – z łaski.

Biblia mówi o Nim, że jest jedyną drogą do Boga. Powiedział o sobie: „Ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Właśnie Jego chcemy Tobie zwiastować! Wierzymy, że i Ty będziesz mógł doświadczyć Jego Mocy. On jest pełen miłości i z pewnością chce Tobie pomóc.

W naszym zborze w atmosferze pieśni i chwały dla Boga, modlitwy oraz zwiastowania Dobrej Nowiny – spotkasz Go, a gdy Mu zaufasz –  On Cię nie zwiedzie.

Pastor zboru –  Leszek Mocha

Wyznajemy zasady wiary ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa i przedstawione w Nowym Testamencie.

JEST TO WIARA:

  • w nieomylność całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego.
  • w Trójjedynego Boga jako Ojca , Syna – Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.
  • w synostwo Boże Jezusa Chrystusa poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy.
  • w Jego śmierć na krzyżu poniesioną za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele.
  • w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście.
  • w życie wieczne i wieczne potępienie.
  • w możliwość pojednania się z Bogiem poprzez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa.
  • w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, doświadczenie pełni Ducha i darów Ducha Świętego.
  • w uzdrowienie chorych przez wiarę w  zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa.

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.