List do Kolosan 2:13-15:”

List, który apostoł Paweł napisał do Kolosan, miał na celu skorygować ich błędne poznanie i pomóc im zrozumieć  Chrystusa i Jego krzyż. Paweł pragnął, aby w pełni pojęli kim jest Jezus Chrystus, Jego pozycję, moc i cel Jego przyjścia oraz znaczenie Jego śmierci na krzyżu, bo zdawał sobie sprawę z tego , że kiedy to zrozumieją, będą zachowani od wielu błędów zarówno jako jednostki jak i jako cały zbór. Apostoł wiedział, że „ mowa o krzyżu jest  mocą Bożą dla tych, co dostępują zbawienia” ( 1 List do Koryntian 1:18), i bynajmniej nie chodziło tu o krzyż sam w sobie , ale o przesłanie związane z krzyżem. Bo to nie krucyfiks daje nam zbawienie, nie obraz przedstawiający scenę męczeńskiej śmierci Jezusa może nas oczyścić, nawet  oryginalny kawałek drzewa z krzyża( jeśli byłby nawet dostępny)  nie może dać nam odkupienia z grzechu, lecz przesłanie o tym, czego Jezus dla nas dokonał. Tylko ono posiada tę moc. A więc zastanówmy się ,czego ono dotyczy?

  1. Krzyż oznacza życie- „Jesteście ożywieni( żywi) wraz z Chrystusem” werset 13.

„…Nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem”. Nie umniejszajmy nigdy mocy grzechu , który nas trzymał. Z jego powodu byliśmy martwi. Nasz grzech był naprawdę obrzydliwy i ogromny. Powodował naszą duchową śmierć. Zbawienie rozpoczyna się od „transfuzji” nowego życia do martwego ducha. To nowe  życie, w niczym, nie przypomina tego starego. Bóg daje nam zupełnie inne, przemienione życie. Przechodzimy ze stanu egzystencji w życie „ pełną piersią”, ze stanu degeneracji  człowieczeństwa do jakości boskiego życia , które nie zna zepsucia i upadku. To , że zaczynamy nowe życie sprawia też , że możemy wejść w nową , dynamiczną relację z Bogiem, co było oryginalnym zamierzeniem Boga wobec każdej ludzkiej istoty.” A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga” ( Ew. Jana 17:3).

Jeśli narodzisz się jedynie raz to jesteś skazany na dwukrotną śmierć, ale jeśli narodzisz się dwa razy, to nigdy nie umrzesz.

  1. Krzyż oznacza przebaczenie.”..odpuściwszy wszystkie nasze grzechy” werset 13.

„ Wymazał obciążający nas list dłużny” werset 14.Dokument skazujący nas na karę został zniszczony. Cała lista naszych wykroczeń-grzechów, została wymazana. Wszelki ślad po naszych występkach został usunięty z akt, wymazany z dysku. Ludzie, którzy przybijali Jezusa do krzyża myśleli , że pozbywają się człowieka, a tak naprawdę pozbyli się grzechu ludzkości. Uważali , że zabijają Jezusa ,a w rzeczywistości zabijali grzech i jego moc. Krzyż oznacza przebaczenie. To Boże przebaczenie jest bardzo cenne, bo kosztowało Go krew Jego Syna. Jest zupełne, bo obejmuje grzech każdego człowieka , bez wyjątku. Możemy być pewni , że Bóg nam wybaczył  , bo On potwierdził je gwarancją zmartwychwstania. Jego przebaczenia nie da się z niczym porównać , bo któż może w taki sposób ubłagać Boga jak Jego Syn-Bóg?

  1. Krzyż oznacza zwycięstwo.” Odniósłszy triumf nad nimi , wystawiając je na pokaz” werset 15.

Nigdy, nawet przez chwilę nie myśl, że krzyż był porażką. To było najbardziej  chwalebne zwycięstwo! Smutek , którego Jezus doświadczył przyniósł nam radość, Jego ból był ceną za naszą wolność, karą , którą Mu wymierzono zapłacił za nasz pokój, a krew , którą przelał, oczyściła nas z grzechu. Dlatego śmiało możemy powiedzieć , że to zwycięstwo było nader chwalebne. W ciemności zajaśniało światło, z drzewa przekleństwa, przyszło błogosławieństwo, z miejsca wielkiej niesprawiedliwości  popłynęła rzeka usprawiedliwienia, a znak wielkiej hańby  przerodził się w  triumfalne zwycięstwo. ” Odniósłszy triumf nad nimi , wystawiając je na pokaz” werset 15.Orginalna , grecka wersja tego fragmentu Biblii nie oszczędza w słowach mówiąc :” Pozbawił władzy i autorytetu wszystkich duchowych tyranów i poprowadził ich nagich ulicami. ”Jezus odebrał z ich rąk wszelką broń i sprawił , że stali się bezsilni.

 

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.