“Some have refused to let their faith guide their conscience and their faith has been destroyed like a wrecked ship. “GOD’S WORD Translation”- Niektórzy nie pozwolili by wiara kierowała ich sumieniem i dlatego (ich wiara) została zniszczona jak rozbity okręt. 1 Tym. 1-19

“Trzymaj się wiernie tych słów (słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane)”. 1Tym. 1-18

Aby poruszanie się z zastosowaniem nawigacji było efektywne musimy posiadać nieruchome, stałe punkty odniesienia. W dawnych czasach ustalano kierunek i poruszano się w oparciu o słońce – w dzień i gwiazdy – w nocy, a czasami, jeśli było to możliwe to widok z morza na przylądki czy lądy.

Wydaje mi się, że to miał na myśli apostoł Paweł, gdy napisał w 2 Liście do Koryntian 4: 18 takie słowa: „nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne;”. Paweł poucza Kapitana Tymoteusza, aby trzymał się kursu wyznaczonego przez Boga i potwierdzonego słowem proroczym („nawiązując do słów proroczych, które kiedyś zostały o tobie wypowiedziane”). Słowo prorocze jest zawsze zgodne z zapisanym Słowem, które nie może być zmienione ani w żaden sposób naruszone, i jest zawsze doskonałym punktem odniesienia. Tak więc poruszanie się zgodnie z wyznaczonym kursem oznacza postępowanie według Słowa Bożego, które zawsze daje młodemu człowiekowi mądre wskazówki jak zachować swoje życie w czystości:

  • Psalm119: 9 „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich.” Biblia Warszawska
  • „Czy młody człowiek może iść drogą prawości? Tak, jeśli pójdzie za słowem Twoim.” Biblia Warszawsko-Praska
  • “How can a young person live aclean life? By carefully reading the map of your Word.” Biblia The Message – Jak może młoda osoba żyć w czystości? Przez dokładne podążanie według mapy twego Słowa.

Sztormy życia i jego bieżący nurt mogą sprawić, że łatwo oddalimy się z wytyczonego kursu. Dlatego tak ważne jest by często sprawdzać czy utrzymujemy właściwy tor (kierunek).

Serwis internetowy www.kzjastrzebie.org wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.